artikels & boeken

Gundrum, Monica (1989). Client-centered therapie en systemen: Een overzicht van de duitstalige literatuur. Leuven, Vlaamse Brabant, België: Katholieke Universiteit Leuven (Faculteit van Psychologie en Pedagogischen Wetenschappen, licentiaatsverhandeling).


Gundrum, Monica (1992). Aids, buddies en client-centered therapie: Het werken met vrijwilligers cliëntgericht benaderd. Leuven, Vlaamse Brabant, België: Katholieke Universiteit Leuven (Faculteit van Psychologie en Pedagogischen Wetenschappen, specialisatieverslag).

Lietaer, G., Leijssen, M., G. Vanaerschot, Gundrum, M. (1995). Handleiding bij een categorieënsysteem voor therapeutinterventies. Nederlandstalige herwerking van het Hill Counselor Verbal Response Category System. Unpublished brochure, Centrum voor client-centered therapie en counseling, K.U.Leuven.

Gundrum, M. (1996). Het werken met vrijwilligers (buddy's) cliëntgericht benaderd. Tijdschrift voor Cliëntgerichte Psychotherapie, 34(1), 16-25.

Gundrum, M., Lietaer, G., Van Hees-Matthyssen, C., & Van Coillie, F. (1997). Carl Rogers' interventies in de 17de sessie met Miss Mun: commentaren uit cliëntgerichte en psychoanalytische hoek. Tijdschrift voor Cliëntgerichte Psychotherapie, 35 (3), 207-228.

Gundrum, M., Lietaer, G & Van Hees-Matthyssen. (1999). Carl Rogers' responses in the 17th session with Miss Mun: comments from a process-experiential and psychoanalytic perspective. British Journal of Guidance & Counselling, 27(4), 462-482.

Wollants, G., Missiaen, C., Gundrum, M., & Lietaer, G (2000). Gloria-Perls onder experiëntieel vergrootglas. Tijdschrift voor Gestalttherapie 7, 47-76.

Missiaen, C., Wollants, G., Lietaer, G., & Gundrum, M. (2000). Gloria-Rogers onder experiëntieel vergrootglas. Tijdschrift voor Gestalttherapie 7, 19-42.

Gundrum, M. (2004). Werkboek voor het practicum Psychologische Consultatie: Opbouwen van de relatie. Unpublished brochure, Leuven: Centrum voor client-centered therapie en counseling.

Gundrum, M. (2004). Interactioneel werken in cliëntgericht-experiëntiële psychotherapie: training van metacommunicatieve feedback. In M. Leijssen & N. Stinckens (Red.), Wijsheid in gesprekstherapie. Leuven: Universitaire Pers Leuven.

Gundrum, M. (2007). Een therapiesessie bekeken door de bril van de existentiële verantwoordelijkheid. Tijdschrift voor Cliëntgerichte Psychotherapie, 45 (1).
LEES HET ARTIKEL HIER!

Vanaerschot, G., Lietaer, G., & Gundrum, M. (2008). Interactioneel proceswerk. In G. Lietaer, G. Vanaerschot, J.A. Snijders, & R.J. Takens (red.), Handboek gesprekstherapie. De persoonsgerichte experiëntiële benadering (pp. 205-231). Utrecht: De Tijdstroom.

Hafkenscheid, A. & Gundrum, M. (2010). Alliantiebarsten in psychotherapie: het interpersoonlijke model van Jeremy Safran. Gedragstherapie.

Gundrum, M. (2011). Hoe negatieve gevoelens ten opzichte van de cliënt uit te spreken? Een handleiding voor therapeutische metacommunicatie. Tijdschrift voor Cliëntgerichte Psychotherapie 49 (2), 102-123.
LEES HET ARTIKEL HIER!

Gundrum, M. (2012). Creatieve methodieken: Het probleem tekenen. Tijdschrift Agora 1, 23-25.

Gundrum, M. & Stinckens, N. (2016). De schatkist van de therapeut: Oefeningen en strategieën voor de praktijk. Antwerpen: Pelckmans.

Gundrum, M. (2017). Evolutie van echtheid. In E van Meekeren (red.), Zelfonthulling. Openheid van professionals in de GGZ. Amsterdam. Boom.