publicatie abstracts nederlands

Een therapiesessie bekeken door de bril van de existentiële verantwoordelijkheid
TCgP,2007, Nummer 45-1, Pagina 19-32

Samenvatting In dit artikel wordt eerst het concept verantwoordelijkheid vanuit een existentieel perspectief in het kort beschreven, en wordt toegelicht waarom het nemen van deze verantwoordelijkheid voor een cliënt een moeilijke zaak is. Hierna volgt een korte beschrijving van een casus. In een derde punt wordt onderzocht hoe het vermijden van verantwoordelijkheid in een bepaalde beschreven sessie naar voren komt. Daarna wordt er stil gestaan bij de manieren die in deze sessie gebruikt worden om het nemen van verantwoordelijkheid bij deze cliënte te bevorderen. Tenslotte komt de cliënte zelf aan het woord: wat vond zij in deze sessie het meest helpend?


Interactioneel werken in cliëntgericht-experientiële psychothe-rapie: training van metacommunicatieve feedback
In M. Leijssen & N. Stinckens (Red.), 2004, Wijsheid in gesprekstherapie. Leuven: Universitaire Pers Leuven.

In deze bijdrage komen de praktijkgerichte aspecten van de interactionele benadering aan bod en zet ik uiteen hoe training in metacommunicatieve feedback vorm kan krijgen in de opleiding van therapeuten. De plaats en doelstellingen van metacommunicatieve feedback binnen de interactionele benadering zullen eerst kort worden toegelicht. Daarna wordt ingegaan op de verschillende stappen en interventies die belangrijk zijn bij het geven van metacommunicatie-ve feedback. Hierbij zal ik telkens aandachtspunten en oefeningen voor de trainingssituatie aangeven.