presentaties

2016

Amsterdam, 12 mei 2016
Studiedag ‘Zelfonthulling en andere aspecten van de professional in de menselijke positie’ (Benecke)
Zelfonthulling door de therapeut in psychotherapie

Gent, 14 april 2016
FPPWeek
Pre-therapie: Contact maken als er geen contact is


2015

Grobbendonk (B), 2-3 oktober 2015
Trilogie van menselijk contact: Empathie, relationele verbinding en het ervarend zelf (Vlaams-Nederlands Congres VVCEPC & VCGP)
Zelfonthulling versus empathie als toegangspoort in het therapeutisch proces: Mevr. X interactioneel benaderd (Workshop met Anton Hafkenscheid)

2014

Leuven (B), 29 november 2014
Gouden Jubileum Postgraduaatopleiding Cliëntgerichte Psychotherapie
Ontvankelijkheid en begrenzing (workshop)

2012

Antwerp (B), 8-12 July
PCE 2012, 10th World conference for Person-centered and Experiential Psychotherapy and Counseling
Gundrum, Monica & Hafkenscheid, Anton
Workshop: How to be transparent about negative feelings evoked by the client in therapy

Leuven (B), 17 februari 2012
Studiedag Vinger aan de pols in psychotherapie. Monitoring als therapeutische methodiek
Eerste Hulp Bij Alliantieproblemen: Monitoring en metacommunicatie


2011

Antwerpen (B), 10 juni 2011
Studiedag over hechting (VVCEPC)
Hechting en de hier-en-nu relatie met de therapeut

Leuven (B), 11 maart 2011
Studiedag 'De schatkist van de therapeut: On becoming a creative therapist'
Creatief met depressie: Werken met de tweestoelendialoog (met Kurt Renders)

2010

Leuven (B), 18 juni 2010
Studiedag 'De Schatkist van de therapeut'
De interactionele barometer
Nadi Sodhana

Rome (I), 16-21 mei 2010
Capita Persoonlijkheidsstoornissen (Benecke)
Basale gesprekstechnieken in het contact met patiënten met persoonlijkheidsproblematiek


2008

Antwerpen (B), 7 november 2008
Congres "Second life" (VVCEPC & VCGP)
Wat papa deed met Wolkje … Cliëntgericht werken met gedissocieerde belevingen (samen met Greet Vanaerschot)


2007

Antwerpen (B), 25 mei 2007
Studiedag VVCEPC (Vlaamse Vereniging voor Cliëntgericht-Experiëntiële Psychotherapie en Counseling)
You didn’t read my letter! Over het therapeutisch begrenzen van buitensporige eisen en woede van borderline cliënten (samen met Greet Vanaerschot)


2006

Amsterdam (NL), 15 december 2006
Congres Nederlandse Vereniging voor Psychotherapie (NVP)
Werken met de interactionele aspecten van de therapeutische relatie via metacommunicatie en zelfonthulling door de therapeut


Potsdam (D), 12–16 juli 2006
7th World Conference for Person-Centered and Experiential Psychotherapy and Counseling
Training the interactional barometer of the therapist

Potsdam (D), 12–16 juli 2006
7th World Conference for Person-Centered and Experiential Psychotherapy and Counseling
Workshop: You didn't read my letter?! – Working with excessive demands of borderline clients (samen met Greet Vanaerschot)

Leuven (B), 12 mei 2006
studiedag VVCEPC (Vlaamse Vereniging voor Cliëntgericht-Experiëntiële Psychotherapie en Counseling)
Oplossingsmodellen voor alliantiemoeilijkheden

2005

Stuttgart (D), 22 oktober 2005
Internationale Fachtagung: Heilende Gespräche – Heilende Beziehung Neue Entwicklungen in der personzentrierten Gesprächspsychotherapie und Kinder- und Jugendlichenpsychotherapie
Selbstenthüllung als wichtiges Instrument des Therapeuten bei der Arbeit mit der Hier-und-jetzt Interaktion

2003

Leuven (B), november 2003
Novemberdaglezing voor de Vlaamse Vereniging voor Cliëntgerichte Psychotherapie
Interactioneel werken in cliëntgericht-experientiële psychotherapie: Een workshop

Maastricht (NL), 29 oktober 2003
Vereniging voor Cliëntgerichte Psychotherapie, Jaarlijkse lezing
Interactioneel werken in cliëntgerichte/experiëntiële psychotherapie
  
Egmont aan zee (NL), 6-11 July 3003
6th World Conference for Person-Centered and Experiential Psychotherapy and Counseling
Interactional work in client-centered/experiential psychotherapy

2000

Chicago (USA), 24 - 29 June 2000
5th World Conference for Person-Centered and Experiential Psychotherapy and Counseling
Empathy training: teaching relational skills or fostering relational attitudes?

1997

Lisbon (Portugal), July 1997
4th World Conference for Person-Centered and Experiential Psychotherapy and Counseling
Carl Rogers: Process expert „avant la lettre“? Analysis of his responses in Miss Mun

1994

Gmunden (Austria), 5 - 9 September 1994
3rd International Conference on Person-Centered and Experiential Psychotherapy
Working with non–professionals who support Aids–patients

1993

Gent (B), 1993
avondlezing voor Vlaamse Vereniging voor Cliëntgerichte Psychotherapie
Werken met vrijwilligers cliëntgericht benaderd: selectie, opleiding, begeleiding